Thursday

Donderdag 19 April 2012

Net toe ek dog nou gaan dit amper te goed om waar te wees met die laaste korreksies... toe word dit te goed om waar te wees. Weens my tegnologiese onnoselheid het ek iewers op iets geklik wat die hele editing-program beduiwel het, al Francois se kantlynaantekeninge doodgetrek het en al my eie kantlynaantekeninge heeltemal uitgewis het! Francois het probeer verduidelik hoe ek dit kan probeer herstel, maar omdat my rekenaar blerrie Frans praat, vind ek nie die funksies wat hy op hulle Engelse name noem nie, en ek het ure en ure gemors en einde ten laaste moedeloos opgegee en al my aantekeninge oorgeskryf, op die ms, duidelik gemerk met blokhakies en my voorletters. Nou moet alles op die laaste oomblik met die hand uitgewis word sodat dit nie per ongeluk op die proewe beland nie!

Maar genoeg gekla. Dis gedoen en laat gisteraand weggestuur, na Francois en Riana. Sela.

No comments:

Post a Comment