Thursday

Sondagaand 15 April 2012


Hele naweek aan Colette se e-posse gewerk. Uitdaging is om Tina te antwoord sonder om die uitkoms van die storie vroegtydig te verklap. Die leser hoef slegs te weet Colette skryf aan 'n kleinkind wat een of ander iets soek in Portugal. Dit hoef nie duidelik te wees presies wie die kleinkind is of wat sy daar doen nie. Miskien wil sy daar gaan woon, miskien soek sy haar ma, miskien soek sy haar oupa. Dit moet beslis ook nie duidelik word wat sy vind of wat sy besluit om te doen nie. Dít moet die leser eers teen die einde vasstel.

En tog is ek verstom hoe elkeen van Colette se antwoorde die krummels van 'n vorige hfstk kan optel en dan nog krummels kan strooi om die leser tot by 'n volgende hfstk te lei – asof ek dit van van die begin af so beplan het. Tina se 'bevel' (speak now or forever hold your peace) wat Colette aan die trouformulier herinner net voor die hfstk oor Ouboet se troue, om maar een voorbeeld te noem.

No comments:

Post a Comment