Thursday

Woensdag (douvoordag) 21 Maart 2012

Nou het ek gedoen wat ek kan doen aan die ms, chronologie verander en volgordes van hfstke omgegooi, geskrap en geskuur en selfs 'n bietjie bygeskryf ook. Meer uitgehaal as bygelas, darem, baie streng met myself gebly om die ms dunner eerder as dikker te maak. En nou gaan ek dit vir Riana stuur. Nóú. So kom ons om so kom ons om so kom ons om.

Met elke boek wat ek nog gepubliseer het, kom daar 'n oomblik vóór publikasie wanneer ek voel of ek absoluut hoegenaamd géén oordeel meer het oor wat ek geskryf het nie. Wanneer ek so opgeslurp is deur die teks dat ek nie meer soos die skrywer daarvan voel nie, maar eerder soos een van die karakters in die teks, dat ek niks meer kan behéér nie, dat ek nou my arms moet oopvou en alles laat gaan. Dis waar ek nou is. Jy maak nooit klaar met 'n roman nie, you have to abandon it. Soos Elsa Joubert baie jare gelede vir my gesê het. I'm now abandoning this one.

Natúúrlik sal ek steeds daaraan werk nadat die redakteurs dit weer gelees het. Maar ek het nou leiding nodig. En ek is so poegaai ek hoop met my hele hart dat daar nie té veel verdere werk nodig sal wees nie.

No comments:

Post a Comment